is_güvenligi_sondaj
Enmad “İş Güvenliği Yönetim Sistemi”ni, “Kalite Güvence Sistemi”’nin bir parçası olarak yürütür. “Kaza / yaralanma” gibi bütün önemli durumlarda “yerinde inceleme / çözüm üretme” ve “hasar tespiti / keşif / kontrol” gibi çalışmalar “Güvenlik Yönetim Planı” çerçevesinde yürütülür.
“Olay/Kaza” incelemeleri ve sorunun tespiti işleminde, sorunun hemen çözüme kavuşturulması ve tekrarının önlenmesi için olaya karışan personel de dahil önlem alınmasını içerir.
Enmad Sondajın politikası bütün çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktır. Bu hareket tarzı sadece kanunlar öngördüğü için değil, operasyonlarımız sırasında oluşacak herhangi bir sağlıksız oluşumu, hasarı ya da kaybı önlemek içindir.
Düzenli Eğitim ve geliştirme programları, Enmad Sondajın büyüme programı kapsamında uygulanmaktadır. Bütün ekip üyelerimiz ilk yardım, yangınla mücadele, kişisel korunma ekipmanlarının doğru kullanımı, iş kazası önleme, inceleme konularında kurs görmektedirler.
Sorumlu yönetim tarzının önemli bir gereği olarak, Enmad her çalışının sağlıklı ve iş güvenliği saplanmış bir ortamda çalışmasını teşvik eder.
Çevreye Duyarlılık
  • Düzenli Eğitim ve geliştirme programları, Enmad Sondajın büyüme programı kapsamında uygulanmaktadır. Bütün ekip üyelerimiz ilk yardım, yangınla mücadele kişisel korunma ekipmanlarının doğru kullanımı, iş kazası önleme, inceleme konularında kurs görmektedirler.
  • Enmad her bir çalışanının sürekli eğitim ile şirket yöntemlerini ve felsefesini
    benimsediğinden emin olur.
  • Bütün Enmad personeli; geçmişi, kapasitesi, hırsı, profesyonel geçmişi, güvenirliği ve şirkete olan bağlılığı ile seçilmiştir. Her bir çalışanımız kendi potansiyelini keşfetmesi için teşvik edilir.